Co to jest Bitcoin?

0
1121

Aby poradzić sobie z zamieszaniem wokół bitcoina, musimy podzielić go na dwie składowe. Z jednej strony znajduje się bitcoin – token, fragment kodu reprezentujący własność cyfrowej koncepcji – coś w rodzaju wirtualnego skryptu dłużnego. Z drugiej strony jest bitcoin – protokół, rozproszona sieć, która utrzymuje księgę bilansów bitcoin – token. Oba są określane jako “bitcoin”.

System umożliwia przesyłanie płatności między użytkownikami bez konieczności przechodzenia przez organ centralny, taki jak bank lub bramka płatnicza. Został stworzony i jest przechowywany w formie elektronicznej. Bitcoiny nie są drukowane, jak dolar czy euro – są produkowane przez komputery na całym świecie, z wykorzystaniem darmowego oprogramowania.

Był to pierwszy przykład tego, co dziś nazywamy kryptowalutami, rosnącą klasą aktywów, która ma pewne cechy tradycyjnych walut, z weryfikacją opartą na kryptografii.

Kto to stworzył?

Pseudonimowy programista o nazwie Satoshi Nakamoto zaproponował Bitcoin w 2008 roku jako elektroniczny system płatności oparty na dowodzie matematycznym. Pomysł polegał na stworzeniu środka wymiany niezależnego od centralnego organu, który mógłby być przesyłany elektronicznie w bezpieczny, kontrolowany i niezmienny sposób.

Do dziś nikt nie wie, kim naprawdę jest Satoshi Nakamoto.

Czym różni się od tradycyjnych walut?

Bitcoin może być używany do płacenia za rzeczy drogą elektroniczną, jeśli obie strony wyrażają na to zgodę. W tym sensie jest jak konwencjonalne dolary, euro czy jeny, które są również przedmiotem handlu cyfrowego.

Ale różni się od finducjarnych cyfrowych walut w kilku ważnych aspektach:

1 – Decentralizacja

Najważniejszą cechą Bitcoina jest to, że jest zdecentralizowany. Żadna instytucja nie kontroluje sieci Bitcoin. Jest obsługiwany przez grupę koderów-wolontariuszy i jest obsługiwany przez otwartą sieć wyznaczonych komputerów, rozsianych po całym świecie. To przyciąga osoby i organizacje, które czują się niekomfortowo z kontrolą, jaką banki lub instytucje rządowe mają nad ich pieniędzmi.

Bitcoin rozwiązuje problem “podwójnego wydawania” walut elektronicznych, (w których zasoby cyfrowe można łatwo kopiować i ponownie wykorzystywać) poprzez pomysłowe połączenie kryptografii i bodźców ekonomicznych. W elektronicznych walutach finducjarnych te funkcję spełniają banki, co daje im kontrolę nad tradycyjnym systemem. Bitcoin zapewnia integralność transakcji przez rozproszoną i ogólnodostępną sieć, która do nikogo nie należy.

2 – Ograniczona podaż

Waluty finducjarne (dolary, euro, jeny itd.) Mają nieograniczoną podaż – banki centralne mogą wydawać tyle, ile chcą, i mogą próbować manipulować wartością waluty w stosunku do innych walut. Posiadacze waluty (a zwłaszcza obywatele z niewielką alternatywą) ponoszą koszty.

W przypadku bitcoina, podaż jest ściśle kontrolowana przez algorytm bazowy. Niewielka liczba nowych bitcoinów pojawia się co godzinę i nadal będzie się pojawiać z tendencją malejącą, aż osiągnie maksymalną liczbę 21 milionów. To sprawia, że bitcoin jest teoretycznie bardziej atrakcyjnym aktywem. Jeśli popyt rośnie, a podaż pozostaje taka sama, to wartość wzrośnie.

3 – Pseudoanonimowość

Podczas gdy użytkownicy tradycyjnych płatności elektronicznych są zwykle identyfikowani (do celów weryfikacji i ze względu na przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz innych regulacji), użytkownicy bitcoinów teoretycznie działają w sposób częściowo anonimowy. Ponieważ nie ma centralnego “walidatora”, użytkownicy nie muszą identyfikować się podczas wysyłania bitcoina do innego użytkownika. Po złożeniu wniosku o transakcję, protokół sprawdza wszystkie poprzednie transakcje, aby potwierdzić, że nadawca ma niezbędny bitcoin, a także uprawnienia do ich wysłania. System nie musi znać tożsamości wysyłającego.

W praktyce, każdy użytkownik jest identyfikowany przez adres swojego portfela. Można próbować śledzić transakcje w ten sposób. Ponadto, w razie potrzeby, organy ścigania opracowały metody identyfikacji użytkowników.

Co więcej, większość giełd jest prawnie zobowiązana do przeprowadzania kontroli tożsamości swoich klientów zanim będą mogli kupować lub sprzedawać Bitcoin, zapewniając kolejny sposób śledzenia i wykorzystania Bitcoin. Ponieważ sieć jest przejrzysta, postęp danej transakcji jest widoczny dla wszystkich.

To sprawia, że bitcoin nie jest idealną walutą dla przestępców, terrorystów i osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy.

4 – Niezmienność

Transakcji bitcoinowych nie można cofnąć, w przeciwieństwie do transakcji elektronicznych.

Dzieje się tak dlatego, że nie ma centralnego “arbitra”, który mógłby powiedzieć “dobrze, zwróć pieniądze”. Jeśli transakcja jest rejestrowana w sieci i minęła ponad godzina, nie można jej zmienić.

Chociaż może to niepokoić niektórych, oznacza to, że żadnej transakcji w sieci Bitcoin nie można zmienić.

5 – Podzielność

Najmniejsza jednostka bitcoina nazywa się satoshi. Jest to sto milionowa część Bitcoina (0,00000001) – według dzisiejszych cen, około jednej setnej centa. Dzięki temu możliwe mogłyby się stać mikropłatności, których nie oferują tradycyjne pieniądze elektroniczne.

Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują transakcje Bitcoin i jak wydobywa się bitcoiny. Do czego można je wykorzystaćjak kupować, sprzedawać lub przechowywać bitcoiny. Wyjaśniamy także kilka alternatyw dla bitcoina, a także, jak działa jego podstawowa technologia – blockchain.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić swój komentarz!
Proszę wprowadzić swoje imię